Friday, January 13, 2012

E-book #36: Web design өөрөө сурах бичиг

Dreamweaver программыг хэрэглэснээр вэб хуудсыг амархан хийж чадна. HTML-ийг бичих хэрэггүй. Өөрийн хүссэн дизайн хийж болно.

Download: Web design өөрөө сурах бичиг

Download: Хичээл нь буюу загвар, жишээ файлууд

No comments: