Friday, January 13, 2012

E-book #35: Photoshop программын өөрөө сурах бичиг

Adobe Photoshop программ нь зургийн файлтай ажилладаг программ. Энэ программ нь хэвлэлийн бүх төрлийн эхийг бэлтгэх боломжгүй байдаг. Adobe Photoshop -ын сайн тал нь фото зургийг бодитой харагдуулдаг байна. Түүний боломжууд: зураг зурах, бүх төрлийн зургийг гаднаас оруулах, зураг эвлүүлэн зохиомжлох, зураг засах, зурагт Effect өгөх ... гэх мэт. Adobe фирмээс гарсан олон төрлийн программуудаас Adobe Photoshop нь хамгийн шилдэг графикийн программд тооцогддог байна.

Download: Photoshop программын өөрөө сурах бичиг

Download: Хичээл нь буюу загвар, жишээ файлууд

No comments: