Friday, January 13, 2012

E-book #21: Хүүхдийн нэмэгдэл хоол

Өсөж торниж байгаа хүүхдийн бие бялдарт хоол тэжээл чухал нөлөөтэй билээ. Эцэг эх, асран хамгаалагч та бүхэн орон нутагт олдоцтой, гэрийн нөхцөлд бэлтгэхэд хялбар хүүхдэд тохирсон хоолны зарим жороос энэхүү гарын авлагад багтаав. Эдгээр нэмэгдэл хоолны жорыг хүүхдийн биед шаардлагатай шимт тэжээлийн бодисуудаар баяжуулах, үндсэн шимт бодисын харьцааг аль болох зүй зохистой хэмжээгээр оруулахыг зорьсон болно.

Хүүхэддээ зориулж тэдэнд тохирсон хоолыг бэлдэж өгцгөөе.

Download: Хүүхдийн нэмэгдэл хоол

No comments: