Friday, January 13, 2012

E-book #14: РЫЧАРД БААХ-ЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН ХЭМЭЭХ ЦАХЛАЙ (тууж)

Бидний хэний маань ч дотор амьдарч буй, зохиомол бус Жонатан цахлайд зориулав.

Татах (Татаж авах): ЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН ХЭМЭЭХ ЦАХЛАЙ

No comments: