Friday, January 13, 2012

E-book #10: T.Драйзер-Америкийн эмгэнэлт явдал 1-р боть

Америкийн нэрт зохиолч Теодор Драйзер манай уншигчидтай “Америкийн эмгэнэлт явдал”, “Керри эгч”, “Санхүүч”, “Мундаг эр” зэрэг бүтээлээрээ танил болсон билээ.

Татах (Татаж авах): T.Драйзер-Америкийн эмгэнэлт явдал 1-р боть

No comments: