Friday, January 13, 2012

Өчүүхэн ба агуу

Эгэл хүмүүн бид ямар өчүүхэн, бас ямар агуу том гээч.

Гайхамшигт нэгэн аялалд гарцгаая.


No comments: