Friday, January 13, 2012

Электрон ном #91-95: Aнхан шатны хичээлүүд

Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн газраас бэлтгэн гаргасан хичээлүүд:

Татах (татаж авах): MS-Excel 2007 анхан шатны хичээл

Татах (татаж авах): MS-Word 2007 анхан шатны хичээл

Татах (татаж авах): Macromedia Dreamweaver 8 анхан шатны хичээл

Татах (татаж авах): Adobe Photoshop 8 анхан шатны хичээл

Татах (татаж авах): MS-Powerpoint 2007 анхан шатны хичээлNo comments: