Friday, January 13, 2012

Электрон ном #86: Далай лам-Нигүүлсэнгүй амьдрал

Нигүүлсэхүйн тухай нэгэн лекц

Татах (Татаж авах): Далай лам-Нигүүлсэнгүй амьдрал

No comments: