Friday, January 13, 2012

Электрон ном #68: Санхүүгийн нэвтэрхий толь

Орчуулагч нарт: Жинхэнэ орчуулвал зохих ном байна даа.

Татах (Татаж авах): Encyclopedia of finance

1 comment: