Friday, January 13, 2012

Үнэт үгс #5

Хийж чадна гэсэн итгэл өөрт чинь байвал

Хүсч байгаа бүх мөрөөдөл чинь биелнэ.

* * *

Өндөр албан тушаал хөлөг сайн эрийг улам аугаа их

Өөдгүй одой амьтдыг улам өчүүхэн болгодог.

* * *

Хэн нэгэн уруудан уруудсаар байна

Хэн нэгэн нь өгсөн өгссөөр явна

Аль аль нь ажил үйлсээрээ

Хитопадешит

* * *

Хүн үлддэг учраас

Хүн үхдэг ажгуу...

No comments: