Friday, January 13, 2012

Үнэт үгс #4

Хүн бүхэнд оногдсон ажил гэж байх бөгөөд

Ажил хэрэг бүхэнд хийх цаг гэж бий.

Эзоп

* * *

Би юу ч мэдэхгүй гэдгээ л мэднэ.

Сократ

* * *

Мунхаг хүн өөрийг нь хүмүүс ойлгохгүй байна гэж гомдоллодог

Ухаантай хүн бол эсрэгээрээ, хүмүүсийг мэдэхгүй байгаадаа харамсдаг.

Күнз

No comments: