Friday, January 13, 2012

Үнэт үгс #1

Чи их зорилгод тэмүүлэн яваа хүн

Харин замд чинь дайралдаж чам уруу хуцсан нохой болгон уруу чулуу авч шидэх аваас

Чи тэр зорилгодоо хүрч эс чадна.

Ф.М.Достоевский

* * *

Хүү минь, цаг цагийн урсгалд үл автах чин бат санааг эрхэмлэж яв

Чингэж чадваас мөнхийн ус олсноос ялгаа нь үгүй.

* * *

Амласан л бол биелүүл

Амлачихаад биелүүлээгүй байснаас огт амлаагүй нь дээр

Соломон

No comments: