Friday, January 13, 2012

Электрон ном #99: МОНГОЛ УЛС ӨСӨЛТИЙН ЭХ СУРВАЛЖУУД

Энэ их хэрэгтэй бодлогын баримт бичиг (зөвлөмж, санамж бичиг) байна. Хэрэгтэй хүндээ их тустай судалгаа шинжилгээ, дүгнэлт, статистик тоо баримтуудыг агуулсан байна.

Татаж авах бол: МОНГОЛ УЛС ӨСӨЛТИЙН ЭХ СУРВАЛЖУУД

No comments: